زهرا لطفی

درباره درمانگر

زهرا لطفی

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
1404 کاندیدای دوره دکتری تخصصی مشاوره دانشگاه بین المللی کیش

سوابق شغلی

سال دپارتمان جایگاه بیمارستان
1396 تا کنون مرکز تخصصی ازدواج و روان درمانی خانواده،ایمان مسئول فنی و موسس و پروانه فعالیت از سازمان بهزیستی
1379 الی 1402 مشاور مدرسه در آموزش و پرورش استان اصفهان دبیرو مشاور مدرسه

سوابق پژوهشی

عنوان پژوهش سال انجام
مقایسه ی اثربخشی رویکرد غنی سازی ازدواج (تایم و اولسون)وبرنامه ارتقا کیفیت زندگی در افزایش رضایت زناشویی زنان مقاله در ژورنال لایف هندوستان و بولتون گرجستان سال 95
ارائه مقاله در زمینه خانواده های اسیب پذیر تحت پوشش کمیته امداد اولین کنگره ملی مشاوره خانواده و توانمند سازی اقشار آسیب پذیر جامعه سال 1396
مقاله ی علمی ترویجی در فصلنامه روانشناسی اموزش برنامه ارتقای کیفیت زندگی به روش QUALT سال 1398
بررسی اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه ی ادلری درزنان دارای مشکلات رفتاری با همسر سال 1400 در اسکوپوس روسیه
02122476041