به آذین داوری

درباره درمانگر

به آذین داوری

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
1383 کارشناسی کامپیوتر صنعتی امیر کبیر
1390 کارشناس ارشد روانشناسی کودک علامه طباطبایی

تجربیات

سال دپارتمان جایگاه بیمارستان
1389 - 1390 مدرس خلاقیت در علوم دبستان غیر انتفاعی آریا
1390 - 1391 مشاور مدرسه راهنمایی پارس ( دخترانه )
1390 - 1392 مشاور خانه سلامت تهرانپارس
1392 - 1394 برگزاری کارگاه مهارت حل مسائل میان فردی کودکان مدارس و مراکز مشاوره
1392 - 1394 طراحی و اجرای دوره تصویرسازی و تجسم پویا ( مدیتیشن کودکان ) مدارس و مراکز مشاوره
1395 - 1396 مشاور کودک و بازی درمانگر کلینیک سلامت
1392 - 1399 مشاور و بازی درمانگر دبستان غیر انتفاعی صبا
1400 - 1402 مشاور و بازی درمانگر مجموعه کودک نمونه
1396 تا کنون اجرای کارگاههای فرزندپروری از طریق بازی مجموعه کودک نمونه و مدارس
1401 تا کنون مشاور دبستان غیرانتفاعی علامه طباطبایی ( پسرانه )

سوابق پژوهشی

عنوان پژوهشسال انجام
تاثیر آموزش مدیتیشن بر بهبود خودکنترلی دانش آموزان با اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی1390
 
 
کتب ترجمه و تالیف نویسندگان سال انجام
بهبود رابطه والد-فرزند از طریق بازی گری لندرث 1397
 
02122476041