پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت

تست روابط زناشویی هالبرت یکی از مهم ترین تست های روانشناسی در این زمینه بوده که برای شاخص و بررسی کردن شاخص مقدار تمایلات اشخاص به روابط زناشویی استفاده می شود.
 

این تست روابط زناشویی که نوعی تست روانشناسی است میتواند برای اشخاص بسیار مهم بوده و جواب های آن ها میتوانند جنبه های بسیار مهمی را از زندگی زناشویی آن ها اشکار نماید.تمایل جنسی خویش را در مورد همسرتان مورد سنجش قرار دهید.

بیشتر بخوانید:  نتیجه مقیاس احساس تنهایی (UCLA)
02122476041