مقیاس احساس تنهایی (UCLA)

پرسشنامه احساس تنهایی (UCLA)

این پرسشنامه برای یافتن راهی ، جهت حل مشکلات نوجوانان طرح شده است . عبارات زیر حالاتی را توصیف می کنند که یک فرد ممکن است احساس کند . هر عبارت را با دقت بخوانید و با توجه به موارد زیر، با انتخاب گزینه مناسب در مقابل هر سوال ، نشان دهید که هر عبارت چقدر در مورد شما صدق می کند .برای هر عبارت فقط یک پاسخ انتخاب کنید .

بیشتر بخوانید:  پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ
02122476041